Vår kompetens

Vi har mångårig erfarenhet inom såväl affärsjuridik som beskattning.
 
 

Vi löser problem inom områden som

  • Beskattning (inkomstbeskattning, företagsbeskattning eller moms, processer)
  • Lönsamhetsanalyser och lönsamhetsutveckling
  • Generationsväxling (sälja externt, inom familjen eller till personal)
  • Ägarledda företag (familjerätt, generationsväxling, breddat delägande, kompanjonsavtal, anställningsfrågor)
  • Företagsvärdering (även överlåtelseavtal och deltagande i förvärv samt avyttringsprocesser, rådgivning vid due deligence)
  • Utbildning (högskola, YRGO, företagsanpassade utbildningar inom redovisning, bolagsrättsliga frågor mm)
  • Kvalitetssäkring (konsultationer inom revision och kvalitetskontrollarbete)
  • Affärsutveckling – revisionsbyråer (hur öka lönsamhet och effektivisera verksamheten?)
  • Redovisningsrådgivning inom såväl löpande redovisning, rapporter och bokslutsfrågor
Vi är inte knutna till någon särskild organisation utan har ett stort nätverk, såväl inom som utom Sverige, som vi kan använda i vår verksamhet och som vi också kan lotsa våra kunder till om det krävs annan expertis än den vi besitter.

Case

Vi hjälpte byrån att lyfta resultatet från xx til xx. Vi gjorde en analys av verksamheten och identifierade förbättringsområden som byrån sedan kunde arbeta med.
(citat från kunden)
Omstrukturering FoB?
Generationsväxling Källfält?

Referenser