Expertområden

Vi har mångårig erfarenhet inom såväl redovisning och bolagsrätt som beskattning och ägarfrågor.
 
 

Ägarledda företag

Vi kan vägleda inom familjerätt, skattefrågor, kompanjonsavtal, anställningsfrågor mm. Vi har biträtt många kunder vid generationsskiften och försäljningar såväl externt som inom familjen eller till personal.

Företagsvärdering

Vi har stor erfarenhet av att värdera företag vid köp och försäljning av bolag eller verksamhet men också i samband med bodelning.

Affärsutveckling

Vår mångåriga erfarenhet av företagsutveckling och vårt internationella nätverk har gjort oss till uppskattade rådgivare. Vi arbetar med styrelsestöd och styrelseutveckling inom flera olika branscher.

Revisionsutveckling

Vi hjälper våra kunder i revisionsbyråbranschen att förbättra revisionskvalitet, effektivisera processer, kvalitetssäkra och utbilda och utveckla medarbetare.

Skatt

Med över 30 års erfarenheter från branschföreningens skattekommitté har vi en gedigen kunskap i frågor som rör såväl direkt som indirekt skatt.