HELENA ADRIAN 

Helena har sedan 1987 drivit revisionsbyrå, först Ericsson & Adrian Revisionsbyrå AB fram till sammanslagningen med Oskar Gustafsson Revisionsbyrå 2001 då Adrian & Partners AB bildades. Helena har parallellt med ledarskapet av byrån haft egna revisionsuppdrag i varierande branscher med fokus på i huvudsak små och medelstora ägarledda företag.

 

Att det skulle bli revision var inte en självklarhet. Från början var det läraryrket som lockade. Tanken fanns kvar och 2003 fick Helena också en pedagogexamen och är sedan dess kursansvarig för kursen Revision på Ekonomi- och Redovisningskonsult-utbildningen. Studium, numera YRGO, i Göteborg. Helena har också hållit kurser och seminarier för revisorer och blivande revisorer inom område revision, redovisning, bolagsrätt.

 

Engagemanget för branschfrågor har bidragit till att Helena varit ledamot av Revisorsamfundet SRS:s styrelse, varit ledamot i FARs Policygrupp för revision, som utvecklar god revisionssed, och är ledamot i FARs skattekommitté sedan 1990. Helena har också arbetat med den i branschen obligatoriska kvalitetskontrollen av revisorer. Först inom FAR men också på uppdrag av Revisorsnämnden. Sedan 2010 är Helena också medlem i AICPA, amerikanska revisorsorganisationen.

 

Lusten att utvecklas och läran nytt brinner fortfarande och har våren 2020 resulterat i en konstnärlig kandidatexamen inom Kreativt skrivande.

 

INAKTUELL INFORMATION
                                                                              

  • Deltagit i JSM i simhopp, svikthopp, 1972 och 1973
  • Deltagit i SM i E-jolle 1978, 1979 och 1980